Prečo kúpiť firmu s DPH?

Chcete rozbehnúť podnikanie podľa svojich vlastných predstáv a potrebujete mať k tomu založenú firmu? A chcete, aby bola táto firma tiež registrovaným platcom DPH? V takom prípade je tu pre vás možnosť predaj sro platca dph. Riešenie, v ktorom si takúto firmu môžete kúpiť už pripravenú.

  • V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa jej obchodný podiel prepíše na záujemcu.

Biznismen, podnikateľ

Firmy na predaj sú zaregistrované na daňovom úrade, majú pridelené DIČ, sú platcami DPH. Okrem toho sú zapísané v Obchodnom registri a bolo pri nich splatené základné imanie. V stručnosti majú vykonané všetky úkony k tomu, aby s nimi bolo možné (po prevode obchodného podielu) čo najskôr podnikať.

Z ponuky takýchto firiem si záujemca môže vybrať tú, ktorá má splnené tieto záležitosti a má za sebou podnikateľskú históriu, alebo naopak uprednostniť čerstvé a predzaložené ready made spoločnosti bez histórie.

  • V oboch prípadoch je to hlavne o úspore času v porovnaní so zakladaním novej firmy, ide tu skôr o to, či niekomu história kupovanej firmy prekáža alebo naopak po takejto firme túži, nakoľko má táto za sebou potrebné skúsenosti na trhu.

V prípade firmy s históriou je vo všeobecnosti väčšie riziko, že táto logicky môže mať vytvorené povedzme určité nedoplatky, chyby v účtovníctve, záväzky z minulosti, nakoľko už reálne obchodovala, resp. podnikala. História takýchto firiem by mala byť preverená a „prečistená“, to jest zbavená chýb a záväzkov. V takomto prípade je to terno, pretože obchodná spoločnosť s dlhoročnou aktívnou históriou budí dobré meno a vyššiu dôveryhodnosť u obchodných partnerov.

Graf, lupa

A vlastne presný opak prezentuje kúpa čerstvej ready made spoločnosti. U tejto je podstatne nižšie a takmer nulové riziko nejakých pohľadávok a chýb z minulosti, pretože síce bola založená, ale sa s ňou reálne nepodnikalo. K nevýhode však možno patrí, že zatiaľ nemá vybudovaný zvučný brand, bude na trhu nováčikom.