Tantra masáž: Masáž, ktorá dopraje plnohodnotnú regeneráciu tela i mysle

Kontakty medzi ľuďmi nie sú len slovné, respektíve ústne, ale o niečo bližší vzťah tvoria kontakty telesné. Avšak tieto môžu mať podobu takisto vo forme masáží, pomocou ktorých druhému človeku dokážeme uľaviť niekedy viac, než príjemným slovom. Dokonca ak je masáž vykonaná profesionálne a ide o istý princíp čerpajúci z dlhými rokmi overenej tradície, dokáže nás dobiť novou životnou energiou a prebudiť v nás telesný, ale tiež duševný pocit znovuzrodenia.Relaxačný, masérsky podnik, interiér
Z hľadiska bežných masáží vidíme, že sa zaoberajú buď masážou chrbta, v inom prípade šije, v ďalšom rúk či nôh, avšak naše telo tvorí jeden celok a to doslova vrátane každého orgánu. A niektorí už možno tušíte, že týmto konštatovaním chcem naviazať na zaujímavú formu v podobe tantrických masáží, ktorá dokáže prepojiť zážitok celého tela vrátane intímnych partií, pričom účelom je dosiahnuť čo najkvalitnejšie uvoľnenie tela ako celku, ale takisto mysle a našich prirodzených potrieb.

  • Možno vás to prekvapí, no tantrické masáže sú v rovnakej miere odporúčané tiež pre ženy alebo takisto pre zamilované páry aj napriek tomu, že sú všeobecne považované za masaze pre muzov.

Horiace sviečky, relax
Povedané stručne, princíp tantrických masáží pracuje s ľudskou prirodzenosťou a tým, čo je pre človeka prirodzene uvoľňujúce a postupmi, ktorého ho dokážu dobiť čerstvou životnou silou. A áno, našou prirodzenosťou je tiež sexualita, pričom tá je v tantre považovaná za jeden z hlavných znakov a zdrojov ľudskej energie. Rozhodne sa však nezaoberá iba týmto jedným bodom ale naopak, berie ho ako podstatnú súčasť celku, respektíve snahy dosiahnuť plnohodnotnú regeneráciu (a nielen poskytnúť akúsi krátku erotickú službu).

  • Učenie tantry verí v rozdávaní životnej energie dotykmi a fyzickým kontaktom. Masér/ka sa stáva sprostredkovateľom prísunu čerstvej životnej sily tomu, kto je masírovaný.